دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
18:07
جمشید راد

دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 828 کیلو بایت

تعداد صفحات : 124

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : (VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن ۱۳۹۰می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰۲ نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه ۱۰۲ تایی بین ۷۲/۰ تا۸۱/۰ در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:كلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه 4
۱-۳- اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
۱-۴-هدف پژوهش 6
۱-۵- سوالات تحقیق 6
۱-۶- فرضیه های تحقیق 7
۱-۷- قلمرو تحقیق 7
۱-۸- روش انجام تحقیق 7
۱-۹- تعاریف واژه ها واصطلاحات 7
فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش
۲-۱ بخش اول : مدیریت زنجیره تامین 11
۲-۱-۱ مقدمه 11
۲-۱-۲ تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین 11
۲-۱-۳ دلایل و ضرورت‌های مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۴ دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۵ تعریف مدیریت زنجیره تأمین 12
۲-۱-۶ عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین 13
۲-۱-۷ انواع روش‌های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی 14
۲-۱-۸ تصمیم گیری برای خرید یا تولید 14
۲-۱-۹ روش‌های تأمین 15
۲-۱-۹-۱ برون سپاری 15
۲-۱-۹-۲ رده‌بندی 15
۲-۱-۹-۳ منبع یابی بین‌الملل 16
۲-۱-۹-۴ منبع یابی مشارکتی 16
۲-۱-۹-۵ تجارت دوجانبه 16
۲-۱-۹-۶ تجارت درون شرکتی 17
۲-۱-۹-۷ پیمانکاری فرعی 17
۲-۱-۱۰ مشارکت در زنجیره تأمین 17
۲-۱-۱۱ انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده 18
۲-۱-۱۲ فواید مشارکت در زنجیره تأمین 20
۲-۱-۱۳ زیرمجموعه‌های اصلی در زنجیره تأمین 22
۲-۱-۱۳-۱ مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین 22
۲-۱-۱۳-۲ مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی 22
۲-۱-۱۳-۳ تدارکات و الزامات عرضه‌کنندگان 22
۲-۱-۱۳-۴ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین 23
۲-۱-۱۳-۵ مدیریت عملیات در زنجیره تأمین 23
۲-۱-۱۳-۶ مدیریت توزیع 23
۲-۲ بخش دوم : انبارداری 24
۲-۲-۱ مقدمه 24
۲-۲-۲ دلایل نگهداری موجودی‌ها و انبار کردن آنها 24
۲-۲-۳ تعریف انبار 25
۲-۲-۴ تعریف انبارداری 25
۲-۲-۵ طبقه‌بندی‌ موجودی‌های کالا 25
۲-۲-۶ اصول و شرایط طبقه‌بندی موجودی‌های کالا 25
۲-۲-۷ روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا 26
۲-۲-۸ روش‌های شماره‌گذاری موجودیها 27
۲-۲-۹ روش‌های شماره‌گذاری (کد نمودن)کالاها 27
۲-۳ بخش سوم : کنترل موجودی 29
۲-۳-۱ مقدمه 29
۲-۳-۲ تاریخچه کنترل موجودی 30
۲-۳-۳ تعریف موجودی کالا 31
۲-۳-۴ گروه بندی موجودی‌ها 31
۲-۳-۴-۱ مواد اولیه 32
۲-۳-۴-۲ قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ) 32
۲-۳-۴-۳ قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی) 32
۲-۳-۴-۴ محصولات تمام شده (فرآوده نهایی) 32
۲-۳-۴-۵ سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم) 32
۲-۳-۵ هزینه‌های موجودی‌ها 32
۲-۳-۵-۱ هزینه‌های تهیه و خرید: 33
۲-۳-۵-۲ هزینه‌های نگهداری موجودی: 33
۲-۳-۵-۳ هزینه‌های تکمیل (برآورد) سفارش‌های مشتری 34
۲-۳-۵-۴ هزینه‌های خالی بودن انبار از دخیره 34
۲-۳-۵-۵ هزینه‌های اجرای سیستم پردازش اطلاعات 35
۲-۳-۶ انواع سیستم‌های کنترل موجودی 35
۲-۳-۶-۱ سیستم نقطه سفارش 36
۲-۳-۶-۲ سیستم دوره سفارش 36
۲-۳-۷ ساده‌سازی سیستم‌های نقطه سفارش و دوره سفارش 36
۲-۳-۷-۱ سیستم‌های دوظرفی 36
۲-۳-۷-۲ سیستم‌های بازدید عینی 36
۲-۳-۸ مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی ) 37
۲-۳-۸-۱ هزینه سفارش 37
۲-۳-۸-۲ هزینه نگهداری کالا در انبار 37
۲-۳-۸-۳ هزینه کل سیستم موجودی انبار 37
۲-۳-۸-۵ نقطه شمارش مجدد 38
۲-۳-۸-۶ زمان انتظار 38
۲-۳-۸-۷ تقاضا در طول زمان انتظار 39
۲-۳-۸-۸ ذخیره ایمنی 39
۲-۴ بخش چهارم 39
۲-۴-۱ نرم‌افزار 39
۲-۴-۱-۱ نرم افزار سیستم عامل 39
۲-۴-۲ گرایشات شبکه و برقراری ارتباط 40
۲-۴-۲-۱ منظور از شبکه‌های کامپیوتری چیست 40
۲-۴-۲-۲ شبکه‌های ارتباطی 40
۲-۴-۴ سخت افزار کامپیوتر 42
۲-۴-۲ مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
۲-۴-۲-۱ تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده 42
۲-۴-۲-۲ مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده 43
۲-۴-۲-۳ مدیریت موجودی در زنجیره تأمین 43
۲-۴-۲-۴ رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 44
۲-۴-۲-۵ شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 45
۲-۴-۲-۶ موقعیت موجودی 45
۲-۴-۲-۷ سیستم توزیع 46
۲-۴-۲-۸ سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری 46
۲-۴-۲-۹ نقش سیستم‌های اطلاعاتی 47
۲-۴-۲-۱۰ تصمیمات مربوط به جایگزینی 48
۲-۴-۲-۱۱ مالکیت موجودی 48
۲-۴-۲-۱۲مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 49
۲-۴-۱۵- چالش‌ها و محدودیت‌های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده 51
۲-۴-۳ فرهنگ سازمانی 51
۲-۴-۳-۱ فرهنگ حاکم 52
۲-۴-۳-۲ تعریف فرهنگ سازمانی 53
۲-۴-۳-۳ جو سازمانی 53
۲-۴-۳-۴ تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با استفاده از مدل شاین 54
۲-۴-۴ قوانین و مقررات 55
۲-۵ مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یك مدل 56
۲-۶ مرور تحقیقات پیشین 56
۲-۶-۱ پیشینه خارجی تحقیق 56
۲-۶-۲ پیشینه داخلی تحقیق: 59
فصل سوم:روش انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه 62
۳-۲ نوع پژوهش 62
۳-۳ جامعه آماری 62
۳-۵ اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق 63
۳-۶ پایایی پرسشنامه تحقیق 63
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه 67
۴-۲ یافته های توصیفی 67
۴-۲-۱ تحلیل داده های جمعیت شناختی 67
۴-۲-۲ نتایج توصیفی داده های تحقیق 72
۴-۲-۲-۱ بررسی نرمال بودن 72
۴-۲-۲-۲ شاخص های آمار توصیفی 73
۴-۳ یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش 73
۴-۴ یافته های جانبی 77
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱ مقدمه 85
۵-۲ نتایج حاصل از تحلیل داده ها 85
۵-۳ محدودیت های تحقیق 87
۵-۴ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 87
۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 88
منابع وماخذ
منابع فارسی 90
منابع غیر فارسی 92
پیوستها : 95
چکیده انگلیسی 103
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

انبرک های نوری (فیزیک)

يکشنبه 24 دی 1396
16:07
جمشید راد
دسته بندیفیزیک
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل181 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انبرک های نوری

 

مقدمه:

یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها(دم)دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشوند.این موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که خورشید نوعی فشار تابشی وارد می کند.بر این اساس بود که او در سال1609م ایده ی سفر از زمین به ماه توسط نور را مطرح کرد که البته از ان زمان تاکنون در حد یک تخیل باقی مانده است ولی اکنون بعد از 400 سال ایده ی اولیه اومبنی بر حرکت دادن اجسام با نوربسیار به واقعیت نزدیک شده است.

در سال1873ماکسول بطورنظری اثبات کرد که نور میتواندبه ماده نیرو وارد کند(معمولا به عنوان فشار تابشی یا "نیروی نور"شناخته میشود).60سال بعد فریسک توانست جریانی از اتم های سدیم رابا بمباران کردن ان توسط نور یک لامپ سدیم منحرف کند.در سال1975اسکاولوف و هنش ایده ی استفاده از لیزر برای به دام انداختن اتم ها را مطرح ساختند ویک دهه ی بعد استیون شو از ازمایشگاه  بل  موفق به دستیابی به تکنیک سرد کردن سه بعدی به نام optical molassesشد.(که برای اوجایزه نوبل سال1997را به ارمغان اورد).این تکنیک های اولیه همه یا از دو پرتونور استفاده می کردندویا به نیروی دیگر مانند میدان گرانش یا میدان الکتریکی برای به وجود اوردن تعدل پایدار نیاز داشتند

در سال1986 ارتور اشکین از ازمایشگاه بل موفق شد با استفاده از یک پرتونور لیزرکره های شفاف از جنس latexرا در اب معلق نگه دارد ویک سال بعد از ان نیز توانست موجودات بیولوژیکی(باکتری وپروتوزا)را با یک پرتو نور لیزر به دام بیندازد بدین ترتیب بود که انبرک های نوری ویا دام نوری به دنیای علم وارد شد.(بسیاری ارتور اشکین را پدر این شاخه میشناسند.

انبرک نوری به بیانی تحقق واقعی رویای برهمکنش نور و ماده است.ارتور اشکین برای اولین باربا استفاده از برایند نیروی پراکندگی نور و جاذبه توانست این کره دی الکتریک را در اب نگه دارد.در قدمهای بعدی با استفاده از یک نیروی گرادیانی توسط یک باریکه کانونی شده توانتست یک تله سه بعدی ایجاد کند که امروزه انبرک نوری نامیده میشود.

اساس کار انبرک نوری به این صورت است که نورپس از عبور از یک جسم شفاف که ضریب شکست ان اندکی با ضریب شکست محیط اطراف متفاوت است شکسته شده وزاویه ی ورود وخروج نور از این جسم متفاوت میشود این به معنای تغییرتکانه ی خطی نورو به تبع ان وجود یک نیروی خالص است.طبق قاتون سوم نیوتن این نیرو به جسم مقابل هم وارد میشود حال اگر چیدمان شرایط به گونه ای باشد که برایند این نیروها به سمت یک نقطه خاص باشد ذره در اثرعبور باریکه نوردر ان نقطه خاص به دام می افتد.

انبرک نوری قابلیت به تله انداختن ذراتی از مرتبه ی چند  ده نانومتر تا چندمیکرون را دارد و میتوان برای اندازه گیری نیرو های در حد  پیکونیوتون استفاده کرد.

امکان تله اندازی ذرات با استفاده از لیزر های دیودی با طول موج1064نانو متر انبرک نوری رابه یک وسیله محبوب و مفید برای تحقیقات علوم زیستی تبدیل کرده است.میدانیم که قسمت عمده محیط ها وسلول های زنده اب است و اب در این طول موج جذب بسیار پایینی دارد بنابراین نه تنها میتوان با تله کردن ذره به عنوان دستگیره برای بررسی نمونه های زنده استفاده کرد بلکه میتوان خود ذرات زنده از جمله باکتری ها وموجودات زنده میکرونی رانیز بدون به خطر افتادن حیاتشان بدام انداخت.

این روزها تحقیقات گسترده ای در زمینه کششDNAوRNAویا میکرودستکاری ارگانیزم های زنده همچون گلبول قرمز انجام میشود که در جهت شناخت خواص مکانیکی انها بسیار مفید است.با توجه به موارد اشاره شده در بالا اگر به انبرک نوری به عنوان ابزاری حساس برای اعمال واندازه گیری نیرو نگاه کنیم باید شناخت کاملی از نوع نیرویی که توسط ان وارد میشود داشته باشیم تا بتوان روند درست تغییرات در جسم مورد دستکاری را بر حسب نیروی وارده بدست اورد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت نمونه برداری (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:42
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات10
حجم فایل261 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نمونه برداری

نمونه گیری:

جامعه پژوهش(population): شامل کلیه افرادی و یا مواردی است که دارای ویژگی های .......
جامعه هدف: جامعه ای است که محقق مایل است یافته......
نمونه  Sample:
نمونه بخشی از جامعه است که دارای خصوصیات ..........

—چارچوب نمونه گیری:

فهرستی ازتمام افراد جامعه

—تعمیم

عبارت است از عمومیت دادن نتایج حاصل از بررسی به تمام جامعه

چرا نمونه گیری انجام می شود و تمام جامعه مورد بررسی قرار نمی گیرد؟

1-امکان مطالعه جامعه وجود ندارد

.......

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت میکروارگانیسم ها (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات83
حجم فایل6.328 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها:

میكروارگانیسم‌ها موجوداتی هستند كه مستقیماً توسط چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند و تنوع بیولوژیك موجود در آن‌ها نسبت به سایر موجودات بسیار زیاد  می‌باشد.

اولین تاریخ ثبت شده حیات در ارتباط با سیانو باكتری‌ها بوده با قدمتی معادل 6/3 بیلیون سال.قدیمی‌ترین اطلاعات درباره وجود باكتری‌های عامل استئومیلیت بوده با قدمتی معادل 200 میلیون سال.با این وجود، كاشف دنیای میكرب‌ها و زندگی میكروسكپی، آنتون وان لون هوك هلندی (1723- 1632) می‌باشد.

Spontaneous Generation

تا سال‌ها بر اساس نظریه خودبه خودی باورها چنین بود كه بسیاری از گیاهان, جانوران و غیره تحت شرایط معین به طور خود به خودی به وجود می‌آیند.

.......

در سال 1876 ربرت كخ به طور قطعی عامل باكتریایی بیماری سیاه زخم را اثبات نمود و در این رابطه كخ قوانینی را ارائه داد كه امروزه تحت عنوان اصول چهارگانه كخ (Koch’s Postulates)  نامیده میشوند.

در مورد برخی از میكروارگانیسم‌ها اصول كخ صادق نبوده و چنین موارد به عنوان اشكالات اصول كخ بیان می‌شوند كه عبارتند از:

1- میكروارگانیسم‌های بیماری‌زایی كه در محیط‌های سنتتیك قادر به رشد و تكثیر نباشند مانند مایكوباكتریوم لپره (عامل بیماری جذام) و ترپونما پالیدوم (عامل بیماری سیفیلیس).

2- میكروارگانیسم‌هایی كه برای حیوانات آزمایشگاهی بیماری‌زایی ندارند و بیماری زای انحصاری انسان هستند مانند آئروموناس.

......

ارگانیسم‌های پروكاریوتی:

 1- یوباكتری‌ها (باكتری‌های حقیقی)

 2- آركئی باكتری‌ها (باكتری‌های باستانی)

........

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مگاکلون مادرزادی (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات28
حجم فایل2.419 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت مگاکلون مادرزادی

تعریف:

نقص حرکتی بخشی از روده منجر به انسداد مکانیکی می شود.

شیوع :  1/4 تمام موارد انسداد روده نوزادی را تشکیل می دهد. 1 مورد در هر 5000 تولد زنده

در مذکر 4 برابر مونث است.

در بعضی موارد محدود زمینه خانوادگی وجود دارد.

در 80% موارد جهش ژنتیکی بصورت اتوزوم غالب

تظاهرات بالینی:

علایم با توجه به سن بروز علایم و طول روده مبتلا و عوارض بیماری متفاوت است.

نوزادی: üنفخ شکم استفراغ صفراوی یبوست و اختلال در دفع مکونیوم طی 48 اول و ...

شیرخوران و کودکان: یبوست مزمن ، استفراغ نفخ شکم مدفوع نواری شکل و بدبو، ظاهر آنمیک، سوء تغذیه، اسهال انفجاری و آبکی و ... •


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت مراحل کونچر ساق (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات61
حجم فایل12.289 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت مراحل کونچر ساق

روش های درمان شکستگی

الف  درمان غیرجراحی:

1- بی حرکتی در گچ:جوش خوردن استخوان ممکن است نیاز به زمان طولانی تری داشته باشد. خشکی مفصل زانو و مفصل مچ پا، آتروفی عضلات و نیز بدجوش خوردن و تاخیر در برگشت عملکرد عضو از معایب این متد درمانی میباشد.

 -2 استفاده از بریس Functional :استفاده از این روش ممکن است از شدت مشکلات درمانی ذکر شده در روش 1بکاهد.(بریس ها Brace که گاهی به آنها ارتوز Orthosis هم میگویند وسایلی هستند که از آنها برای بیحرکت کردن یک مفصل و یا مهار بعضی حرکات مفصل و اجازه دادن به حرکات دیگر استفاده میشود. بریس ها را از پلاستیک های محکم میسازند ولی گاهی اوقات اجزای فلزی و یا پارچه ای هم در آنها بکار برده میشود.

شکل ظاهری بریس ها بسیار شبیه آتل یا اسپلینت های آماده و از پیش تهیه شده است. تفاوت بریس و اسپلینت ها بیشتر در مورد استفاده آنها است. از آتل یا اسپلینت در موارد اورژانس و برای بیحرکت کردن اندام آسیب دیده و یا بعد از عمل جراحی استفاده میشود. پس طول مدت استفاده از اسپلینت کوتاه بوده و یک ابزار موقتی است در حالیکه بریس ها به عنوان یک وسیله درمانی و برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار میگیرند.)

 Electrical stimulation -3

اگر بطور صحیح استفاده شود میزان جوش خوردن قابل قبول ( 84 %) و مدت زمان جوش خوردن 3 تا 4 ماه میباشد و طی این مدت می بایست از تحمیل وزن بمدت طولانی خودداری

گردد. این روش در غالب موارد جوش نخوردگی را اصلاح نمی کند.

ب  درمان جراحی:

1. پیوند استخوان (graft) در ناحیه posterolateral که بمیزان 80 % تا 90 % موفقیت بهمراه دارد. در مواردی که صدمات قسمت قدامی بافت نرم ساق پا و عفونت و فیکساسیون داخلی یا خارجی وجود دارد این تکنیک کاربرد دارد. این روش برای اولین بار در بیمارانی که با گچ درمان می شدند استفاده شده است. در تحقیقی که بر روی 81 بیمار انجام شد، میزان جوش خوردگی 97% بود.

Fibular – osteotomy -2 وگچ گیری :در این روش میزان جوش خوردگی به 77 % میرسد. این تکنیک بسیار آسان است و اجازه میدهد که نیروی وزن بطورفیزیولوژیک در محل شکستگی اعمال گردد.

3.External Fixation :معمولاً بعنوان روش متداول استفاده نمیشود، جز در مواردی که عفونت داشته باشند.

انواع فیکساسیون اینترا مدولاری:

1-ایندرنیل

2-پین

3-راش پین

4-کونچر معمولی (بدون لاک و بدون ریم)

........

کونچر اینترلاک ساق

مراحل آماده سازی:

1-پوزیشن بیمار: پوزیشن مورد نیاز سوپاین می باشد.

2-بستن کاف تورنیکت: با توجه به جثه فرد کاف مورد نظر را انتخاب نموده و در ⅓ فوقانی ران می بندیم.

3-قرار دادن اتچمنت یا رابط مناسب Post یا بد ساید در محاذات ⅓  میانی ران بر روی تخت عمل

4-آویزان نمودن پا و پرپ اولیه

5-پرپ ثانویه و درپ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات11
حجم فایل256 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت لوله فالوپ و حاملگی خارج رحمی

لوله فالوپ:
لوله فالوپ ساختمانی کاملا اختصاص یافته است که ......
لوله فالوپ طبیعی از رحم به سوی تخمدان گسترش یافته است و طولی حدود11-9 سانتیمتر دارد.خونرسانی ان توسط شرایین رحمی و تخمدانی است. عصب رسانی سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد.
لوله از نظر اناتومی از 4 قسمت تشکیل شده است :
infundibulum(1 cm)-1

ampulla(6 cm)-2       

........

بارداری خارج رحمی:
 شیوع 2-1 درصد
در 95 درصد موارد در لوله ها- شایعترین در .....

عوامل خطر:
آناتومی غیر طبیعی لوله ها– جراحی قبلی روی لوله – خطر عود 10 درصد......

علائم بالینی:
......

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت كوکسی های گرم مثبت (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات60
حجم فایل8.616 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كوکسی های گرم مثبت

خانواده میكروكوكاسیه:
1- جنس میكروكوكوس
2- جنس استافیلوكوكوس
خانواده استرپتوكوكاسیه:
1-جنس استرپتوكوس
2- جنس انتروكوكوس

 Staphylococcus

باکتری های گرم مثبت کروی شکل ,کاتالازمثبت , فاقداسپور و حرکت

 هوازی و بی هوازی اختیاری, مقاوم به کلریدسدیم %٩

 مقاومت نسبی به حرارت و ......

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت کوتر2 (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:41
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات17
حجم فایل2.708 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت کوتر2

 

مراقبتهای پیش از عمل

لوازم جانبی:

1-استفاده ازلوازم جانبی استاندارد و سازگار با دستگاه

2-از لوازم جانبی که کابل آنها پوسیدگی یا پارگی یا له شدگی ویا تغییر شکل داده نشده استفاده کنید وفیشهای آنها نشکسته باشند

Plate-3های پلیمری فرسوده و قدیمی کیفیت خود را از دست می دهند

4-عملکرد دستگاه را از لحاظ ظاهری و آلارمهای ایمنی چک کنید

5-برای تمییز ماندن پدال پایی آن را داخل کیسه نایلونی قرار دهید

6-هرگز پلیت را بر خلاف دستور العمل سازنده تغییر شکل ندهید و دقت کنید پارگی یا قطع شدگی نداشته باشد

7-جنس و ابعاد صفحه بیمار باید متناسب با حداکثر توان خروجی مورد نیاز انتخاب شود و سطح تماس کافی داشته باشد

محل نصب پلیت:

1-امکان گردش خون در آن ناحیه به صورت عادی باشد(عضلانی)

2-نزدیک به موضع جراحی (عدم نشت جریان از مسیر نا خواسته)

3-..........

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت فیکو (علوم پزشکی)

يکشنبه 24 دی 1396
15:40
جمشید راد
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات35
حجم فایل13.006 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت فیکو

فیکو اشتورز

دستگاهی است که برای تخلیه عدسی چشم با برش کمتر ودر نتیجه صدمه کمتر و عوارض کمتر کاربرد دارد(به جای 7میلی متر-3میلی متر)

سرمBss:ترکیب این سرم طوری است که بیشترین هماهنگی را با چشم دارد این سرم غیر قابل تزریق بوده و فقط برای شستشو کاربرد دارد.ابتدا در فلزی سرم را باز کرده سپس سر باتل را توسط بتادین سبز استریل نموده  و  سپس  داخل هر باتل  500 سی سی 1سی سی ونکومایسین ریخته (1گرم با 10سی سی آب مقطر)سپس ست سرم به آن وصل کرده و از پایه سرم آویزان می نماییم

........


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به baharan است. || طراح قالب bestblog.ir